Počet položek: 0 0,- CZK
KAMAGRA - LEVNĚ
KAMAGRA NA DOBÍRKU

PŘÍBALOVÝ LETÁK -KAMAGRA GOLD NA DOBÍRKU

Než začnete tento přípravek užívat, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci. V případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažným nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi!

V tomto letáku Kamagry se dočtete:

Co byste měli vědět, než začnete přípravek Kamagra užívat.
Jak se přípravek Kamagra užívá.
Možné nežádoucí účinky .
Jak skladovat přípravek Kamagra
Další informace.
Co je Kamagra a k čemu se používá?

Přípravek Kamagra patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných "inhibitory fosfodiesterázy typu 5". Lék uvolňuje krevní cévy v penisu, což umožňuje průtok krve do penisu během sexuálního vzrušení. Přípravek Kamagra vám způsobí erekci pouze tehdy, když jste sexuálně vzrušený. Přípravek Kamagra by neměly užívat ženy. Kamagra se používá k léčbě mužů s erektilní dysfunkcí, někdy nazývanou impotence. To je případ, kdy muž nemůže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro sexuální aktivitu. Zajišťuje také zpoždění ejakulace. Díky tomu budete mít potěšení po delší dobu.

Co byste měli vědět před užitím přípravku Kamagra

Neužívejte přípravek Kamagra:

Pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit ("poppers"). Tyto léky se často podávají k úlevě od anginy pectoris neboli ("bolesti na hrudi"). Přípravek Kamagra může způsobit výrazné zvýšení účinků těchto léků. Informujte prosím svého lékaře, že užíváte tyto léky. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sildenafil nebo na kteroukoli další složku přípravku Kamagra.
Pokud máte vážné problémy se srdcem nebo játry.
Pokud jste nedávno prodělali mrtvici nebo infarkt nebo máte nízký krevní tlak. Nebo příliš vysoký.
Pokud trpíte určitou vzácnou dědičnou oční poruchou (např. retinitis pigmentosa).
Pokud jste někdy ztratili zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optiku (NAION).
Dbejte zvýšené opatrnosti při užívání přípravku Kamagra
Informujte svého lékaře
Pokud máte srpkovitou anémii (abnormalita červených krvinek), leukémii (rakovina krevních buněk), mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně) nebo onemocnění či deformaci penisu. Tyto stavy vyžadují zvláštní péči při užívání léků proti erekci.
máte problémy se srdcem. V takovém případě by měl lékař pečlivě zkontrolovat, zda vaše srdce zvládne další zátěž spojenou se sexuální aktivitou.
Pokud máte žaludeční vřed nebo krvácivou poruchu (např. hemofilii).
Pokud náhle dojde ke snížení nebo ztrátě zraku, přestaňte přípravek Kamagra užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Kamagra byste neměli užívat v kombinaci s jinou léčbou erektilní dysfunkce.
Zvláštní opatření pro děti. ( dávejte na sebe pozor)
Přípravek Kamagra by neměly užívat děti mladší 18 let.
Zvláštní opatření pro pacienty s problémy s ledvinami nebo játry
Pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, měli byste o tom informovat svého lékaře. Váš lékař se může rozhodnout předepsat nižší dávku.
Zvláštní opatření při kombinaci s jinými léčivými přípravky
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky. To platí i pro léky dostupné bez lékařského předpisu.

Jak se přípravek Kamagra užívá?

(Před užitím přípravku Kamagra si prosím pozorně přečtěte tuto příbalovou informaci)

Přípravek Kamagra byste měli užít přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte celou a zapijte trochou vody. Pokud máte dojem, že účinek přípravku Kamagra je příliš silný nebo příliš slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. Kamagra vám pomáhá dosáhnout erekce pouze tehdy, když jste sexuálně vzrušení. Doba, než začne přípravek Kamagra působit, se u jednotlivých osob liší, ale obvykle trvá půl hodiny až hodinu. Pokud jste pojedli těžké jídlo, může trvat déle, než přípravek Kamagra začne účinkovat. Pití alkoholu může dočasně snížit schopnost erekce. Pro dosažení maximálního účinku tohoto přípravku se doporučuje, abyste před užitím přípravku Kamagra nepili větší množství alkoholu.
Pokud Vám přípravek Kamagra nepomáhá dosáhnout erekce nebo pokud erekce netrvá dostatečně dlouho k dokončení pohlavního styku, měl(a) byste o tom informovat svého lékaře.

Neužívejte přípravek Kamagra častěji než jednou denně.
Co dělat, jestliže jste užil(a) více přípravku Kamagra, než jste měl(a):
Dávky nad 100 mg nezvyšují účinky. Počet nežádoucích účinků se však zvyšuje a mohou být závažnější.
Neměli byste užívat více tablet, než vám řekl lékař.
Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné vedlejší účinky kamagry?

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kamagra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ty jsou obvykle mírné až středně závažné. V kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy nebo návaly, méně časté byly zažívací potíže, závratě, ucpání nosu, bušení srdce nebo účinky na zrak (včetně poruch barevného vidění, zvýšené citlivosti na světlo nebo rozmazaného vidění). Pokud máte takovou erekci, která trvá déle než 6 hodin, okamžitě se poraďte se svým lékařem. Pokud máte bolesti na hrudi během sexuální aktivity nebo po ní, neměli byste nitráty užívat, ale okamžitě kontaktujte svého lékaře. Bolest svalů se může objevit, pokud se přípravek Kamagra užívá častěji než jednou denně. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažným nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři.

Tablety Kamagra mohou ovlivnit účinek některých léků, zejména těch, které se používají k léčbě "bolesti na hrudi". V případě lékařské pohotovosti byste měli ošetřující osobě sdělit, že jste užili přípravek Kamagra. Neužívejte přípravek Kamagra v kombinaci s jinými léky, pokud vám to neřekl váš lékař. Přípravek Kamagra může významně zvýšit účinek léků, jako jsou nitráty a látky uvolňující oxid dusnatý, např. amylnitrit ("poppers"). Ty se často používají ke zmírnění anginy pectoris nebo ("bolesti na hrudi"). Pokud užíváte tyto léky, nesmíte přípravek Kamagra užívat.
Pokud užíváte inhibitory proteázy, např. k léčbě HIV, může Vám lékař nasadit nejnižší dávku přípravku Kamagra.

Jak Kamagru skladovat?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Skladujte při teplotě do 30 stupňů. Uchovávejte v původním obalu, abyste je chránili před vlhkostí. Přípravek Kamagra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru. Datum vypršení platnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce. Léky by neměly být likvidovány prostřednictvím odpadních vod nebo společně s domovním odpadem. Zeptejte se lékárníka, jak naložit s léky, které již nepotřebujete. Tato opatření přispějí k ochraně životního prostředí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte příbalovou informaci o přípravku Kamagra. V zájmu přehlednosti je malý kousek balení otevřený, ale nepoužívání pilulky také znamená, že již není dobrý.

Další informace k příbalovému letáku přípravku Kamagra.

Co obsahuje přípravek Kamagra
Účinnou látkou je sildenafil. Každá tableta obsahuje 25 mg sildenafilu (jako citrát).
Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelózy, stearan hořečnatý.
Filmový obal: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), laktosa, triacetin, indigokarmínový hlinitý lak (E132).
Jak Kamagra vypadá a obsah balení
Potahované tablety Kamagra jsou zelené a/nebo modré a mají tvar zaobleného kosočtverce. Na jedné straně jsou označeny logem "Ajanta Pharma" a na druhé "KGR".
Tablety jsou k dispozici v blistrech po 4 tabletách. (Dávejte pozor, abyste lék po otevření neotevřeli, lék nebude dlouho použitelný). Datum použitelnosti je uvedeno na horní straně balení.

Kamagra není k dispozici pouze ve formě tablet. Existuje také forma zvaná Kamagra želé. Pokud chcete získat více informací, můžete se podívat na speciální stránku na našich webových stránkách. Prostředky Kamagra tablety a želé jsou téměř stejné. Mají stejný účinek jako pilulky Kamagra.

Pokud se přípravek Kamagra užívá s jídlem, může trvat o něco déle, než přípravek Kamagra začne působit. Před nebo po užití léku nejezte velké množství jídla. Jedním z největších nebezpečí je konzumace tuků. Jedním z největších nebezpečí jsou tučné potraviny, které mohou snížit účinnost pilulek nebo jim vůbec zabránit v účinku.
Těhotenství a kojení
Přípravek Kamagra není určen pro ženy.
Řízení a používání strojů
Přípravek Kamagra může způsobit závratě a může ovlivnit Váš zrak. Můžete začít vidět v odstínech modré nebo rozmazaně. Před řízením nebo použitím stroje byste si měli uvědomit, jak reagujete na přípravek Kamagra. Pokud používáte kamagru poprvé, udělejte to doma nebo na místě, odkud nemusíte odcházet. Tímto způsobem můžete zjistit, jak budete reagovat na lék Kamagra.
Důležité informace o některých složkách přípravku Kamagra
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, např. laktózy, kontaktujte svého lékaře před užitím přípravku Kamagra. Lidé s alergií na laktózu nemusí Kamagru tolerovat.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Copyright © kamagra.blue, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© kamagra.blue